ได้นะคะ ถ้าเราไม่รู้จักคนๆนั้นดี ใช้เถอะ อำนาจของคำเหล่านี้มันมีความหมายโดยนัยแฝงอยู่ แค่มันจะทำให้รู้สึกห่างเหิน ไม่มีความเป็นกันเอง แค่นั้นค่ะ
  • 2
โฆษณา