22 พ.ย. 2022 เวลา 02:53 • ความคิดเห็น
อายุเป็นเพียงตัวเลข แต่ก๋สำคัญ ถ้าคุณจบป.ตรี หรือที่คุณสอบได้1.ควรสอบเข้ารับราชการ จะมีความมั่นคงและผลตอบแทนพอๆกับเอกชน เพราะหารจากชั่วโมงทำงานรายได้ไม่ต่างกันมาก 2.ถ้าไม่ชอบราชการก็ควรหาเอกชนรัฐวิสาหกิจที่ได้ผลตอบแทนสูงๆเช่นปตท.ปูนซิเมนบริษัทใหญ่หรือบริษัทต่างประเทศที่สวัสดิการดีกว่าบรืษัทไหนประเทศ 3.เพิ่มความรู้เพิ่มทักษะหาโอกาสทางออนไลน์การลงทุนธุรกิจต่างๆ
โฆษณา