22 พ.ย. 2022 เวลา 04:14 • ปรัชญา
สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคงเป็น เวลา และสุขภาพ
โฆษณา