22 พ.ย. 2022 เวลา 04:28 • ไลฟ์สไตล์
คิด​ดี​/พูด​ดี.. ส่ง​ผลให้สุขภาพ​จิต​/อารมณ์​/ความ​คิด​/สติ​ของเรา​ดีน่ะ.. คิด​ดี​/พูด​ดี​/ทำ​ดี.. เรา​จะ​ไม่​เป็น​ความ​ดัน​/เบา​หวาน​/อัมพาต​/สมอง​ตีบ.. โรคNCDSนะ​ครับ.. มัน​มี​งาน​วิชาการ​อยู่​ผม​ไม่ได้​เก็บข้อมูล​ไว้​ครับ.. คน​ที่​เป็น​โรค​เหล่านี้​ส่วนมาก​เป็น​คนที่.. ขอโทษ​นะ​/โกหก​/ตอแหล​/พูด​จาเพ้อ​เจ้อ​ครับ​
โฆษณา