22 พ.ย. 2022 เวลา 06:10 • ไลฟ์สไตล์
1. สุขภาพจิตดีขึ้นค่ะ เหมือนกับว่าทุกวันคือวัยที่อากาศแจ่มใส
ทำให้การมองโลก และทัศนคติ มายเซทเราดีขึ้นค่ะ เวลามีปัญหาเราก็จะมอง และแก้ปัญหาเป็นทางบวกเสมอ
2.สุขภาพกาย จากที่เคยประสบจริงๆ ปวดหัวน้อยลงค่ะ
โฆษณา