KNOW80 หนี้ก็ต้องก่อ ถ้าต้องเตรียมมีหนี้ จะแบ่งเงินใช้หนี้กับลงทุนยังไงดี
สามารถติดตามเรื่องราวดีดีจาก #bblampodcasts ได้ที่ https://soundcloud.com/bblam
#bblam #กองทุนบัวหลวง #bblampodcasts #knowmorenobore #LTF #rmf #ssf #allgenenjoy #ลงทุน #กองทุนรวม

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
3ถูกใจ
1แชร์
13Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...