22 พ.ย. 2022 เวลา 14:05 • ไลฟ์สไตล์
เจ็บบ่อยๆค่อยๆชิน😁😁😁😁
จนเฉยชาไปเองค่ะ😌😌😌😌
โฆษณา