ขาด​รสชาติ.. ขาด​สิ่ง​เร้าใจ.. ขาด​ความ​ต่อ​เนือง.. ขาด​การ​ดูแล​
2ถูกใจ
168รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...