22 พ.ย. 2022 เวลา 14:18 • ปรัชญา
เรียบง่ายดีเลยคะ มักง่ายแบบไม่รอบคอบ ไม่วางแผนชีวิต ไม่ระมัดระวังแบบนี้อันตรายคะ
เรียบง่ายพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่
โฆษณา