เรียบง่ายดีเลยคะ มักง่ายแบบไม่รอบคอบ ไม่วางแผนชีวิต ไม่ระมัดระวังแบบนี้อันตรายคะ
เรียบง่ายพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่
  • 3
โฆษณา