22 พ.ย. 2022 เวลา 14:22 • ไลฟ์สไตล์
ทัศนคติค่ะ ความคิดดีจะนำไปสู่การกระทำไปสู่ผลลัพธ์ ถ้าเราทัศนคติดีความรู้สึกไม่ดีเราฉลาดที่จะจัดการได้
โฆษณา