ทัศนคติค่ะ ความคิดดีจะนำไปสู่การกระทำไปสู่ผลลัพธ์ ถ้าเราทัศนคติดีความรู้สึกไม่ดีเราฉลาดที่จะจัดการได้
  • 1
โฆษณา