เดี๋ยวมันก็ผ่านไป ทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอน มีเกิดมีดับ
โฆษณา