22 พ.ย. 2022 เวลา 16:39 • ความคิดเห็น
แค่เบอร์โทรก็สาวไปถึงประวัติเจ้าของเบอร์ได้หมด เพราะซิมสมัยนี้ ต้องลงทะเบียนชื่อผู้ซื้อ ถ้าเบอร์กับ เจ้าของเบอร์ เป็นคนเดียวกัน ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนก็จะเดียวกัน สามารถตรวจสอบได้ รู้แค่เบอร์ ก็รู้ว่าเป็นใครแล้ว
ยกเว้น ล็อกอินด้วยเบอร์คนอื่นนะ เพราะจะกลายเป็นประวัติคนอื่นแทน
ดังนั้นก่อนล็อกอินด้วยมือถือ ก็โปรดระวังด้วย ข้อมูลของคุณ ถูกแอพนั้นตรวจสอบแล้ว
โฆษณา