22 พ.ย. 2022 เวลา 18:11 • ไลฟ์สไตล์
เอาจริง ตามธรรมชาติสมองจะคิดและทำหน้าที่เองโดย"ไม่รอการสั่ง" ความคิดมันจะออกมาทั้งดีและไม่ดี "สมองอยู่เหนือการบังคับ"ค่ะ แต่การกระทำคือสั่งได้ให้ทำดีหรือไม่ดี กระบวนความคิดที่ถูกคัดกรองจากรอบแรกจะทำให้ไม่เดือดร้อนทั้งตัวเองและรอบข้างถ้าเราทำตามด้านดีที่คัดกรองแล้ว ยกตัวอย่างเราด่าใครไปแล้วในสมอง แต่อีกรอบของความคิดมันจะบอกว่าไม่ควรด่า อะไรงี้มั้ย (ที่ว่ามาไม่ได้จากวิชาการใดๆความเห็นส่วนตัวล้วนๆ🤣)
โฆษณา