22 พ.ย. 2022 เวลา 22:35 • ธุรกิจ
Corporate Innovations in Japan
เป็นแนวทางสำหรับ Corporate ที่เชื่อว่า การทำ Transformation ควรเริ่มจากกลุ่มคนกลุ่มใหม่ มากกว่าที่จะเปลี่ยนคนกลุ่มเดิม
MITSUI สร้าง Moon Creative Lab ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งสำหรับ Transformation และสร้าง S Curve ตัวใหม่ โดยสภาพแวดล้อมของ Moon ก็จะเอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โฟกัสเรื่อง Design Thinking โดยรวมคนที่มีความคิดใหม่ๆ และวิธีการทำงานแบบใหม่ๆ เข้าด้วยกัน โดยถึงกับเรียก Moon ว่า เป็น Fight for the disruption ของ Mitsui เลยทีเดียว
หลังจากนั้นจะนำคนของบริษัทแม่ที่ต้องการ Transform มาร่วมทำงานกับ Moon เพื่อหล่อหลอมแนวทางและวิธีคิดแบบใหม่
โดย Moon จะเริ่มต้นจากเทคโนโลยีที่อยากให้มีการสร้างไอเดีย เช่น Blockchain และให้คนของบริษัทแม่ คือ Mitsui ร่วมกันเสนอไอเดียใหม่ๆ และทาง Moon ซึ่งจะมี Moon Innovation Comittee (Moon IC) มาคัดเลือกผลงาน และประเมินผล
Moon IC ประกอบด้วยคนจาก Mitsui 3 คน และ Moon 3 คน
คนที่จะเข้าสู่กระบวนการ Transform จะเริ่มจากการเรียนใน Moon Academy เป็นระยะเวลา 3 เดือน และประเมินผล หากผ่านก็จะเข้าสู่กระบวนการ Pre-incubate เป็นระยะเวลา 1 ปี
เมื่อครบกำหนด ก็จะให้ Moon IC มาประเมินผล หากผ่านอีกครั้ง จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท โดยโครงการที่เข้าสู่การจัดตั้งบริษัทนี้ ทาง Mitsui จะถือหุ้นมากกว่า 50% โดยสัดส่วนจะขึ้นอยู่กับความน่าสนใจของโครงการ
โครงการที่จะเข้าสู่ Moon จะมีทั้งโครงการที่เป็น Individual หรือ Business Unit โดยคนที่มาเข้าร่วมโครงการ ยังได้รับเงินเดือนจากบริษัทแม่เหมือนปกติ ซึ่งจะว่าไป เหมือนเราทำ Startup โดยที่ต่อให้เราพลาด เราก็ยังมีทางรอด
ผมถาม Moon ว่า คนแบบไหน คือคนที่ Moon ต้องการ เขาตอบว่า ต้องการคนที่ Curiosty และ Resilience ซึ่งคุณสมบัติข้อที่สองนี่ สำหรับผมถือว่าสำคัญมาก เพราะเป็นคุณสมบัตินี้ หมายถึง คุณมีภูมิคุ้มกันต่อความล้มเหลว ซึ่งหมายถึง ถ้าล้มแล้วสามารถลุกได้เร็ว และเรียนรู้ได้
ปรัชญาของ Moon มี 5 ข้อ คือ
1. Be human centered
2. Stretch our comfort zone
3. Ask the right questions
4. Experiment fast
5. Set your own course
โฆษณา