ทำความรู้จักรุกขกร หมอต้นไม้ผู้ชำนาญดูแลต้นไม้
รุกขกร (arborist) หรืออาชีพหมอต้นไม้ มีหน้าที่จัดการและดูแลต้นไม้ใหญ่ ทั้งในเมืองและบริเวณอาคารสถานที่ (รวมถึงไม้เลื้อยและไม้พุ่มมีแก่นที่เป็นไม้ยืนต้น) งานปลูก งานตกแต่ง งานป้องกันและรักษาโรคและแมลง งานโค่นต้นไม้ ฯลฯ รวมถึงวางแผน ให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญ เพราะต้นไม้เป็นสิ่งที่มีค่าและมีประโยชน์ต่อมนุษย์ จึงควรค่าแก่การดูแลอย่างยิ่ง
สำหรับประเทศไทย ยังคงต้องการรุกขกรอีกเป็นจำนวนมาก แต่การสอบรุกขกรนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ผู้สอบต้องใช้ความรู้ความสามารถพอสมควรอีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายอีกด้วย ซึ่งพื้นฐานความรู้ที่ควรมี ประกอบด้วย
ความรอบรู้เกี่ยวการดำรงชีวิตของต้นไม้ใหญ่ อุปนิสัย โรคและแมลงที่เกี่ยวข้องและวิธีการป้องกันและรักษา
เทคนิคและวิธีการตัดแต่ง การทำศัลยกรรม การอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นไม้เก่าแก่ที่สำคัญ
มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกล
มีทักษะในการปีนป่าย การใช้อุปกรณ์นิรภัยและเชือก รวมถึงเทคนิคการป้องกันภัยอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
รอบรู้เกี่ยวกับสาธารณูปโภคทั้งบนดินและใต้ดิน
มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความรับผิดตามกฎหมายในการประกอบวิชาชีพ
มีความรู้ในการประเมินค่าของต้นไม้ใหญ่ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และด้านนิเวศวิทยา
ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ เรามีคุณเซียง วลัยลักษณ์ ภูริยากร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าสวนสราญรมย์ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เป็นรุกขกรวิชาชีพคนแรกของกรุงเทพฯ โดยเผยว่า “ควรจะผลักดันให้คนทำงานเกี่ยวกับต้นไม้มีความรู้มากยิ่งขึ้น และไม่ใช่ทุกคนที่ทำงานด้านนี้แล้วจะเรียกตนเองว่า รุกขกร ยังมีความรู้อีกมากที่ต้องศึกษา
สำหรับตัวเธอเองทุกครั้งที่ได้ก้าวออกไปจับต้นไม้นั่นคือประสบการณ์ที่ได้กลับมา เพราะในแต่ละวันจะต้องเดินทางไปต่างสถานที่ ต่างบริบท ทำให้ต้องเรียนรู้อยู่ทุกวัน และต้องใช้ความชำนาญ ประสบการณ์ และความแม่นยำเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงควรมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลต้นไม้โดยเฉพาะ (เป็นหน้าที่หลักอย่างเดียว) เพื่อช่วยดูแลต้นไม้ เนื่องจากในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวนมาก และบ่อยครั้งเจ้าหน้าที่ตกต้นไม้ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งตนมองว่า เจ้าหน้าที่เหล่านี้ควรได้รับค่าเสี่ยงภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมถึงการตัดแต่งต้นไม้ควรจะมีค่าประกันภัยรายต้นเหมือนประกันภัย เพื่อชดเชยกรณีสร้างความเสียหาย”
ต้นไม้นอกจากจะให้ความร่มรื่น ร่มเงาแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน รัฐบาลจึงผลักดันให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มทั้งในเมืองก็ดีหรือนอกเมืองก็ดี โดยมีรุกขกรหรือหมอต้นไม้ที่คอยช่วยดูแลให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน และแข็งแรงต่อไป
  • 1
โฆษณา