ประสบการณ์
ถ้าเป็นประสบการณ์ที่ดีก็จะมีความสุขเลย แต่ถึงจะไม่ดีวันเวลาผ่านไปก็จะทำให้เรามองมันว่าสวยงามได้ถึงมาเอง คิดซะว่าเป็นบทเรียนชีวิต
  • 2
โฆษณา