วันก่อนปรึกษานักจิตวิทยา เขาบอกว่าเป็นอาการเบื่อโลกเข้าข่ายซังกะตาย คุณเคยเป็นเหมือนกันไหม? ใช้วิธีการไหแก้ถึงหายได้ ?
คำถามนี้ถูกลบ
กอบกู้มานะคะ
โฆษณา