คุณกล่าวถึงสินทรัพย์ ดิจิทอล ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่พอสักระยะหนึ่ง คำว่าตัวกลางต้องเข้ามาร่วมแสวงหาผลประโยชน์
  • 3
โฆษณา