แบบที่คุณพูดมาเราคิดว่า มันไม่ใช่คำว่ามักง่ายนะค่ะ แต่มันคือวิถีของการใช้ชีวิตตามแบบของคุณ ถ้ามันไม่เป็นการกระทบถึงผู้อื่น
คำว่ามักง่าย คือ การทำอะไรตามความสะดวกของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น
1 ถูกใจ
77 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...