24 พ.ย. 2022 เวลา 12:09 • ปรัชญา
ถ้าไม่ ความจริงสังคมมันคือพื้นที่ส่วนรวมที่เราดำรงอยู่ด้วยกัน ผ่านวันและคืนแบบ "วนลูป" 24 ชม.ไปเรื่อยๆ แต่ความจริงแล้วทุกวันนี้ ระบบของสังคมไทย มีปัญหาอย่างถึงจุดที่สิ้น อาทิ ระบบส่วนกลางปฏิเสธ 1 ใน หลักสำคัญของดำรงชีวิต คือ "เงิน...แห่งประชาชน" (คือ เงินที่ระบบวิถีชีวิตกำหนดให้ฅนไทย เกิดมาและทำมาหากินอย่างถูกต้อง โดยจุดหมายที่แท้จริงของวิถีชีวิต คือ ฅนไทย ต้องมี ความสุขระยะยาว และ มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง เมื่อปฏิบัติพื้นฐานของการดำรงชีวิต หรือ คู่มือประชาชน นั้นเอง )
โฆษณา