25 พ.ย. 2022 เวลา 08:21 • ปรัชญา
ผิดหวังไปทุกเรื่อง
ก็ใช่ว่าไม่มีความสุข
โฆษณา