26 พ.ย. 2022 เวลา 13:33 • ความคิดเห็น
การเดินเท้า รถไฟ และเงินมีจำกัด น้อย สมัยเรียน
จุดหมาย ทะเล
ถ้าความงดงามในธรรมชาติ
ครั้งอื่นมีที่ประทับใจในเชิงนั้น
แต่ที่ประทับใจที่สุด เรากลับยกให้กับความรู้สึกอดๆอยากๆในการเดินทาง และการเดินเท้า
โฆษณา