NEWS รื้อโครงสร้างใหญ่ รุก FinTech เต็มรูปแบบ
NEWS เดินหน้าธุรกิจ Fintech เต็มรูปแบบ ปรับโครงสร้างใหญ่ ขายธุรกิจสื่อ “ฐานเศรษฐกิจ” ให้ NATION ตุน 240 ล้านบาทพร้อมเพิ่มทุนอีก 1 หมื่นล้านบาท รุกธุรกิจหลักทรัพย์ครบวงจร หลัง“ลิเบอเรเตอร์” ได้ไฟเขียวจากตลท.
หลังจากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ NEWS ประกาศความร่วมมือกับบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA จัดตั้งบริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจ Peer to Peer Lending Platform (P2P) ซึ่งเป็นการให้บริการกู้ยืมระหว่างบุคคล โดยไม่ผ่านคนกลาง แต่การกู้ยืมผ่านแพลตฟอร์ม
ล่าสุด NEWS ประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่อีกครั้ง ด้วยการรับโอนหุ้นสามัญ 2.5 ล้านหุ้น คิดเป็น 100% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด หรือ บลน.ฐานเศรษฐกิจ และห้นสามัญ 99.99 ล้านหุ้น คิดเป็น 100% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์(บล.) ลิเบอเรเตอร์ จํากัด จากบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด (TMM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
การรับโอนหุ้นของทั้ง 2 บริษัทในราคารวม 875 ล้านบาท โดยในการชําระค่าโอนหุ้นนั้น จะเป็นการหักกลบกับหนี้ที่ TMM มีอยู่กับบริษัทฯ 878 ล่านบาท ส่วนที่เหลืออีก 3 ล้านบาท บริษัทฯ จะยกหนี้ดอกเบี้ยใหกับ TMM ด้วย หลังจากนั้น บริษัทฯจะขายหุ้นสามัญ 20.07 ล้านหุ้น คิดเป็น 100% ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน TMM ให้กับบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)หรือ NATION ในราคารวมไม่เกิน 240 ล้านบาท หรือประมาณ 11.96 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้การปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่คือ ธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและธุรกิจเทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Fintech) เพื่อให้เกิดความหลากหลายและสร้างความมั่นคงของรายได้และกําไร รองรับปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและพฤติกรรมของผู้บริโภค
นอกจากนั้น NEWS ยังจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.58 แสนล้านบาท เป็น 1.69 แสนล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 10,565.02 ล้านหุ้นเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินเพิ่มทุนเพิ่มขึ้นกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเดินหน้ารุกธุรกิจ Fintech แบบครบวงจร
นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NEWS เปิดเผยว่า การขายบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ ในการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อมุ่งธุรกิจ Fintech ครบวงจร โดยเงินจากการขาย 240 ล้านบาท เราจะนำไปขยายธุรกิจในเครือที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการเงิน เช่น บล. ลิเบอเรเตอร์
โดยล่าสุด บล. ลิเบอเรเตอร์ เพิ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ในการเปิดให้ดำเนินธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์แบบเต็มรูปแบบ โดยโมเดลธุรกิจรายได้จะไม่ได้มาจากการคิดค่าบริการคอมมิชชัน หรือ ค่าคอมมิชชั่น 0% เพราะเชื่อใน Business Model อื่นในการทำรายได้ให้กับบริษัท
“เดิมเราเคยมีรายได้หลักจากการทำธุรกิจสื่อผ่านบริษัท ฐานเศรษฐกิจจะเปลี่ยนเป็นมีรายได้เข้ามาจากธุรกิจ Fintech ต่างๆแทน จากการวางโครงสร้างธุรกิจการเงินที่ครบวงจรให้เป็น community สำหรับนักลงทุนทุกรุ่นแบบไร้ขีดจำกัด บล.ลิเบอเรเตอร์ จะได้รับดอกเบี้ยจากการซื้อขายแบบ Margin รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นด้านการลงทุนตามที่บล.ลิเบอเรเตอร์่มีแผนจะเปิดตัวต่อไปในอนาคต”นายกฤษดากล่าว
ด้านนางสาวภาวลิน ลิมธงชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัดกล่าวว่า บริษัทได้รับอนุญาตจากตลท.ให้ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้เต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งรูปแบบธุรกิจจะไม่ใช่การทำธุรกิจโบรกเกอร์แบบเดิมๆ
แต่ตั้งใจที่จะเป็นดิจิทัลโบรกเกอร์ โดยใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชี หรือการซื้อขาย โดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่การตลาด(มาร์เก็ตติ้ง) ซึ่งจะมีการเปิดตัว Application “Liberator” ในวันที่ 3 มกราคม 2566 เพื่อเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
สำหรับจุดแข็งของบริษัทจะเน้นการให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อเทียบกับโบรกเกอร์ในระบบที่มีค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ 0.7-0.8% เพื่อให้นักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาในตลาดมากขึ้นอย่างเท่าเทียม ส่วนรายได้ของบริษัทจะมากจากการเป็นคัสโตเดียนให้กับธุรกิจ P2P Lending ของบริษัทแม่คือ NEWS ซึ่งคาดว่า รายได้จะเข้ามาในไตรมาสแรกปีหน้า รวมถึงรายได้จาก IPO กองทุนและการซื้อขานหุ้นต่างประเทศ
  • 1
โฆษณา