ไทย:ประเทศที่มีเงินทุนสำรองฯมากเป็นอันดับต้นๆของโลก
เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ' หรือ Forex Reserve คือบรรดาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่างๆ ที่ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานการเงินที่เกี่ยวข้องของรัฐถือไว้ มีทั้งทองคำ และเงินตราระหว่างประเทศ รวมถึงอาจจะมีสินทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆด้วย โดยปกติแล้ว ตัวเลขของจำนวนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนี้
จากการรายงานเมื่อเดือนสิงหาคม 2021 ประเทศไทยมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 2.82 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับที่ 13 ของโลก สูงเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน และเป็นอันดับที่ 9 ของเอเชีย ในปี 2021นี้ ประเทศที่อยู่ในอันดับ 1 ได้แก่ประเทศจีน ที่ตัวเลขประมาณ 3.42 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในอันดับ 14 (รองจากไทย 1 อันดับ) มีเงินทุนสำรองที่ 2.51 แสนล้านดอลลาร์
ส่วนตัวเลขล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2022 ที่ผ่านมา ตัวเลขเงินทุนสำรองและอันดับของประเทศไทยลดลงมาอยู่ที่ อันดับ 16 (ลดลงจากปีก่อน3อันดับ) มีเงินทุนสำรองในปัจจุบัน 1.99 แสนล้านดอลลาร์
ในขณะที่อันดับ 1 ถึง 3 ยังเป็นประเทศจีน ญี่ปุุ่น และสวิสเซอร์แลนด์เหมือนเดิม
โดยปัจจัยสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่มีผลต่อตัวเลขเงินทุนสำรองเป็นอย่างมากก็คือ 'อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ' ที่ทำให้มูลค่าโดยรวมผันผวนได้ตลอดเวลา
  • 4
โฆษณา