27 พ.ย. 2022 เวลา 11:31 • ธุรกิจ
ซื่อสัตย์,ซื่อตรง,ชัดเจน,สม่ำเสมอครับ,&สุดท้ายคิดนอกกรอบเลยครับ
โฆษณา