เพื่อลูกไง อยากเห็นเค้าเติบใหญ่ อยากอยู่ข้างๆไม่ว่าจะทั้งห้วงเวลาทุกข์หรือเวลาสุขของพวกเขา ถ้ามีเราอยู่ข้างๆลูกก็คงอุ่นใจ
36 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...