ไม่แปลกหรอกคะ คำว่ามูฟออนคือเดินหน้า ใช่ว่าจะไม่ให้คิดถึงสิ่งที่ผ่านมา คือคิดถึงแต่นำมาเป็นบทเรียน แก้ไขให้เราเข้มแข็งขึ้น
2
โฆษณา