โควิดกรุงเทพฯ ขยับเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ทั้งที่ต้องรักษาตัวแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ส่วนใหญ่ยังมีอาการ ไม่รุนแรงมาก
รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยว่า สถานการณ์ของโควิดในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มีการขยับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
1
โดยผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากวันละ 700-900 คน เป็น 1300-1500 คนส่วน
ผู้ป่วยที่มีอาการจนต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นจากวันละ 100 คน เป็นวันละ 200 คน
โดยมีผู้เสียชีวิตทุกวัน เฉลี่ยวันละ 2-4 ราย
ยังโชคดีที่คนเป็นจำนวนมากได้ฉีดวัคซีนแล้ว จึงทำให้การติดเชื้อมีอาการไม่รุนแรงมากนัก
1
อย่างไรก็ตาม พบว่าในกลุ่มเสี่ยง 608 และเสียงซ้ำซ้อนคือไม่ฉีดวัคซีนด้วย จะมีการเสียชีวิตทุกวัน
2
โดยจะมีรายงานการพบผู้เสียชีวิตที่บ้านร่วมด้วย นอกจากนั้นยังมีเด็กอายุน้อยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน เสียชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมาด้วย
สถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้ เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการทางสาธารณสุข โดยมีการกระตุ้นการท่องเที่ยว ก็จะทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
อาทิเช่น
ญี่ปุ่น มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 98,476 รายเสียชีวิต 142 ราย
เกาหลีใต้ ติดเชื้อเพิ่ม 47,028 รายเสียชีวิต 39 ราย
ไต้หวัน ติดเชื้อเพิ่ม 13,311 ราย
เสียชีวิต 25 ราย
ฮ่องกง ติดเชื้อเพิ่ม 8033 ราย
เสียชีวิต 25 ราย
อินโดนิเซียติดเชื้อเพิ่ม 4151 ราย
เสียชีวิต 35 ราย
1
จีนติดเชื้อเพิ่ม 3707 ราย
เสียชีวิต 1 ราย
ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่ออกไปในลักษณะว่า เชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน ติดเชื้อง่าย แต่ไม่ค่อยรุนแรง
จึงทำให้ประชาชนส่วนหนึ่ง มีการผ่อนคลายเรื่องการใส่หน้ากากลง
จึงมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นดังกล่าวข้างต้น
สมควรที่พวกเราจะได้ช่วยกันพยายามใส่หน้ากากกันต่อไป
เพราะหน้ากากสามารถป้องกันไวรัสก่อโรคโควิดได้ทุกสายพันธุ์ และยังข้ามไปป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคอาร์เอสวี วัณโรคได้อีกด้วย
ส่วนการลดความรุนแรงของการติดเชื้อไม่ให้เสียชีวิต ต้องเน้นที่การฉีดวัคซีนเข็มที่ 3
ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีปริมาณวัคซีนและความสามารถของโรงพยาบาลที่จะฉีดวัคซีนได้เพียงพอ แต่มีผู้ที่สมัครใจฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไม่มากนัก
25 ถูกใจ
22 แชร์
7.5K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 25
    โฆษณา