28 พ.ย. 2022 เวลา 00:50 • ความคิดเห็น
ถ้าตากหลายแดดมันจะเป็นปลาแห้งครับ
โฆษณา