28 พ.ย. 2022 เวลา 00:53 • ความคิดเห็น
แปลว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดคำนั้นค่ะ พูดแล้วก็ทิ้งๆไป
ไม่ก็...เขาอาจจะจำได้ แต่ความคิดเปลี่ยน เมื่อเวลาผ่านมาแล้วทำให้ความคิดความคิดเปลี่ยน ก็เลยพยายามอยากลืม ไม่สนใจมัน
โฆษณา