วิธีการเข้าสังคม ควรเริ่มต้นจากสิ่งใดบ้าง ?
คำถามนี้ถูกลบ
สร้าง first impression ให้ดีที่สุด ยิ้ม ทำตัวเป็นมิตร พูดสุภาพ แบบธรรมชาติ ไม่ควรฝืน และ
ใครๆก็รักคนสะอาดค่ะ
โฆษณา