28 พ.ย. 2022 เวลา 01:38 • ความคิดเห็น
สมดังที่ตั้งปณิธานเอาไว้ครับ
1
เช่น อยากจะกินข้าวมันไก่ประตูน้ำ แล้วสั่ง food delivery แล้วได้กิน คุณก็ประสบความสำเร็จในการสนองความอยากกินแล้วครับ 🤭
1
อย่าไปตั้งความสำเร็จเกินความเป็นไปได้ เช่น อยากจะกินข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่ขายในสิงคโปร์ แต่ตัวอยู่บางกอก ถามว่าเป็นไปได้ไหม มันก็เป็นไปได้ ถ้างบถึง แต่จะทำไปเพื่อ ?
ตั้งไว้ให้อยู่ในวิสัยที่ตัวเองเห็นว่ากำลังและความสามารถของตัวเองอำนวย ก็จะสำเร็จได้โดยไม่ยากครับ
แล้วถ้าอยากจะทำเกินล่ะ มันก็ได้นะ ก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมและฝึกทักษะเพิ่มความสามารถให้มันครอบคลุมก่อนที่จะลงมือทำ
1
โฆษณา