ที่แน่ตอนนี้เมื่อประชุมและทำงานมันจะวนเวียนอยู่กับ faceBook live, google meet, zoom น้อยครั้งมากที่เขาจะนัดไปประชุม ทำงานกันที่ออฟฟิส
1 ถูกใจ
50 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา