ให้ทำดังนี้นั่งสมาธิจนจิตสงบสักพัก นำปัญหานี้ขึ้นมาพิจารณา ถ้าทำตามกิเลสตัวนี้แล้วจะเกิดความทุกข์อะไรบ้าง
1.จะต้องเกิดอีกนับชาติไม่ถ้วน พิจารณาว่าชาตินี้ตั้งแต่เกิดมาเราต้องเสวยทุกข์เวทนาอะไรบ้างแล้วยังอยากจะเกิดอีกหรือ???2.ความยากลำบากที่จะต้องไปหาสิ่งต่างตามที่กิเลสต้องการ3.สิ่งต่างๆที่หามาตามกิเลสในอดีต ปัจจุบันเป็นอย่างไร4.ให้พิจารณากฎไตรลักษณ์ ความไม่เที่ยงเกิดทุกข์ได้อย่างไร การที่ไม่ใช่ของเราเกิดทุกข์ได้อย่างไร5.ให้ปล่อยวางกิเลสทั้งหมด ถ้าจิตปล่อยวางได้ เราจะรู้สึกเบา โล่ง ว่าง สว่าง สบาย
1ถูกใจ
125รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...