ผมค่อยๆ ฝึก โดยการแยกให้ออกระหว่าง “ความอยาก” กับ “ความจำเป็น”
ค่อยๆ คิด ทบทวนหลายๆ รอบก่อนตัดสินใจซื้ออะไร
คิดถึงว่าเราต้องการอะไรจากจองที่จะซื้อ แล้วจะได้ใช้จริงไหม จะได้ใช้ (เกือบ) ทั้งหมดของทุกฟังก์ชันของของที่เราจะซื้อไหม ถ้าคำตอบ (แบบไม่เข้าข้างตัวเอง) ทุกข้อคือใช่ ผมก็จะซื้อ
สำหรับผม ห้ามใจยากสุดคือ ชาบู 5555 เครียดๆ ม่ะไร โดดใส่ทันที แล้วเครียดบ่อยด้วย
  • 3
โฆษณา