การได้กินของอร่อยๆและลุกตื่นขึ้นมาจากเตียงในทุกๆเช้า มีสายบ้างในแต่ล่ะวัน ดำเนินกิจกรรมประจำวันแปรผันตามความรู้สึกและฤดูกาล ออกไปสูดอากาศ ฟังเสียงนก เสียงลม เสียงคลื่นทะเลหรือเสียงใบไม้ที่ปลิวไหว แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
1 ถูกใจ
107 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา