ก่อนที่ทุกคนจะเกิดมาส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากความรัก
เมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องรักตัวเอง รักให้มากๆ
เพราะตัวเราจะอยู่กับเราไปตลอด
แสดงความคิดเห็นของคุณ...