29 พ.ย. 2022 เวลา 07:02 • ความคิดเห็น
(เปรียบเปรย)หัวใจคนเราไม่เคยถูกทำลาย แต่ที่มันทำให้เรารู้สึกเช่นนั้น เพราะเรารับรู้มากเกินไป และเรายังเรียนรู้ไม่มากพอที่จะทำให้มันไม่โดนทำลาย
(วิทยาศาสตร์)หัวใจถูกทำลาย เพราะมันมีระยะเวลาของมัน เราได้แค่บำรุงรักษาร่างกายเพื่อยืดอายุอวัยวะ
โฆษณา