29 พ.ย. 2022 เวลา 07:37 • การศึกษา
ถ้าเรียนไม่จบเพราะเราคิดว่า การเรียนไม่สำคัญกับชีวิต แล้วเราจะให้ความสำคัญกับคำดูถูกทำไมคะ ?
1
แต่ถ้าเรียนไม่จบเพราะอุปสรรคอื่น หรือพยายามแล้วแต่ยังไม่สำเร็จ ก็ควรยื่นมือไปหาความช่วยเหลือ จัดการที่เรื่องเรียนค่ะ ไม่ใช่ที่เรื่องโดนดูถูก
มีให้เห็นมากมายนะคะ คนที่ได้ดีเพราะคำดูถูก โจทย์ง่ายๆไม่เคยทำให้ใครเก่งค่ะ
โฆษณา