ไม่ต้องทำอะไร เพราะคนที่ดูถูกคนอื่นคือเค้ากำลังดูถูกตัวเอง 'N_R
โฆษณา