อย่าสนใจ หลายคนประสบความสำเร็จแม้จะเรียนไม่จบ ให้ค่ากับตนเองตามหาสิ่งที่เราถนัด ทำสิ่งที่ทำได้ให้ดี ถ้ายังไม่พอกะหาไรเรียนรู้เพิ่ม สวดมนต์ นั่งสมาธิ ให้ใจนิ่งๆ
โฆษณา