#ร้อยคนร้อยหุ้น หุ้น CHAYO : สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
"Q3 ตั้ง ECL เพิ่มมาอีก 66.8 ลบ. (สรุปปีนี้ 3 ไตรมาสตั้งเพิ่มแล้ว 147 ลบ.)
รวม ECL ทั้งหมดที่ทยอยตั้งไปแล้วนับจนถึง Q3 คือ 414.9 ลบ.... อ่านต่อ
โฆษณา