29 พ.ย. 2022 เวลา 11:59 • ความคิดเห็น
คงไม่มีอะไรแข็งแรงไปกว่าหัวใจอีกแล้ว
ขนาดแตกสลายไปไม่รู้กี่ครั้งก็ยังคงอยู่เสมอ
โฆษณา