29 พ.ย. 2022 เวลา 12:49 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
การผ่าตัดในสัตว์ขนาดเล็กเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก... แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ ^^
Hamster ตัวนี้ที่ต้องได้รับการผ่าตัดมะเร็งในช่องท้องก็เช่นกัน ดังนั้นการติดตามสัญญาณชีพและเตรียมพร้อมทุกสิ่งระหว่างวางยาเป็นเรื่องสำคัญมาก... เราทำอะไรบ้างในห้องผ่าตัด
1. Hamster ตัวนี้ได้รับการให้สารน้ำทางเส้นเลือดที่ 10 ml/kg/hr เพื่อชดเชยความดันที่อาจจะตกระหว่างการผ่าตัด รวมถึงชดเชยเลือดที่อาจเสียไประหว่างผ่าตัด และเตรียมเปิดเส้นเลือดเพื่อให้ยาอื่นๆในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
2. Hamster ได้รับการวัดออกซิเจนในกระแสเลือดตลอดระยะเวลาผ่าตัด จริงอยู่ที่ค่าออกซิเจนในกระแสเลือดอาจจะไม่ได้ค่าที่เป็น Real-time เพราะเป็นแค่ Trend Monitoring เราจึงใช้ Capnometer เพื่อวัดทั้งอัตราการหายใจและคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งค่าที่ได้บ่งบอกว่าสัตว์ยังหายใจ ถือเป็นค่าที่สำคัญที่สุดในการเฝ้าติดตามสัญญาณชีพระหว่างผ่าตัด
3. การให้ความอบอุ่นตลอดเวลาของการผ่าโดยการให้ความร้อนผ่านใต้แผ่นรองซับ รวมถึงการใช้ Warm Gas Isoflurane + Oxygen ผ่านทางท่อช่วยหายใจ ด้วยเครื่องที่สามารถกำหนดอุณหภูมิของ Gas และเครื่องนี้ยังเป็น Zero Dead Space อีกด้วย
4. การฟังของหัวใจผ่าน Doppler Monitor เป็นการประยุกต์ใช้เครื่องวัดความดันมาฟังเสียงเลือดที่วิ่งผ่านหัวใจ คล้ายๆ กับในคนที่เป็นการฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์
ทั้งหมดเกิดขึ้นในห้องปิดที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น... แต่เราอยากเล่าให้ฟัง... เพราะเราใส่ใจและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษาเสมอ...
#หน่วยผ่าตัดสัตว์พิเศษ #Animal #Hamster
#Surgery #Veterinary #สัตวแพทย์ #รักษาสัตว์ #โรงพยาบาลสัตว์
หนูHamster เตรียมตัวรอรับการผ่าตัด
โฆษณา