จะเอาดีด้านไหนครับ
ถามผ่านๆ แค่ความรู้สึก นี่คือผลของอดีต มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลาน
ถ้าถามจริงจัง ต้องตั้งหลักดีๆ
โฆษณา