29 พ.ย. 2022 เวลา 13:59 • การศึกษา
จะเอาดีด้านไหนครับ
ถามผ่านๆ แค่ความรู้สึก นี่คือผลของอดีต มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลาน
ถ้าถามจริงจัง ต้องตั้งหลักดีๆ
โฆษณา