ทุกคนอยู่ด้วยความรัก ไม่ว่าจะด้วยความรักของพ่อแม่ ความรักของญาติพี่น้อง ความรักของคนรอบข้างหรือความรักของเราที่ให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ฉะนั้นบางคนที่ไม่มีความรักแบบหนุ่มสาว คู่รัก จึงยังคงมีความสุขได้
แสดงความคิดเห็นของคุณ...