29 พ.ย. 2022 เวลา 15:18 • ความคิดเห็น
ทุกคนอยู่ด้วยความรัก ไม่ว่าจะด้วยความรักของพ่อแม่ ความรักของญาติพี่น้อง ความรักของคนรอบข้างหรือความรักของเราที่ให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ฉะนั้นบางคนที่ไม่มีความรักแบบหนุ่มสาว คู่รัก จึงยังคงมีความสุขได้
โฆษณา