ร้องขอเฉพาะเรื่องที่สำคัญ ถ้าเขาไม่ให้ก็แปลว่าเราไม่สำคัญ เท่าเรื่องที่เขาใช้เวลากับมัน
2 ถูกใจ
98 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา