ถ้าเรามั่นใจในเส้นทางที่เลือก ก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจกับคำดูแคลนของคนอื่นครับ
  • 1
โฆษณา