30 พ.ย. 2022 เวลา 00:14 • การศึกษา
ถ้าเรามั่นใจในเส้นทางที่เลือก ก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจกับคำดูแคลนของคนอื่นครับ
โฆษณา