30 พ.ย. 2022 เวลา 00:20 • ความคิดเห็น
ผมคิดว่าอณูความรักมีอยู่รอบตัวอยู่แล้ว
ขึ้นอยู่กับว่าเราจะคว้าจับมาไว้กับตัวหรือปล่อยไว้แบบนั้น
ไม่มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน การตัดสินใจอยู่ที่ตัวเราครับ🙃
โฆษณา