30 พ.ย. 2022 เวลา 01:25 • ความคิดเห็น
เพราะความคาดหวังค่ะ พอสิ่งไหนไม่เป็นไปตามที่หวังจึงเสียใจ มากน้อยขึ้นอยู่กับความคาดหวัง เราคาดหวังให้เขาชอบเรา เราคาดหวังว่าเขาจะรักและมั่นคงกับเราตลอดไป เราคาดหวังว่าเขาจะซื่อสัตย์กับเรา พอสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่เราคิด มันจึงพาความผิดหวังและเสียใจมาให้
โฆษณา